• zmiana dysków na SSD bez utraty danych i systemu – diametralne przyspieszenie komputerów
  • rozbudowa komputerów
  • wymiana ekranów, dysków, klawiatury, past termoprzewodzących
  • usuwanie wirusów
  • czyszczenie komputerów
  • konfiguracja poczty email
  • zdalna pomoc

.

Korepetycje Office

Przeszkolę z pakietu Office – Excel, Word – poziom dowolny.