Przeszkolę z pakietu Office – Excel, Word – poziom dowolny.

Oferta zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm.

Możliwe dojazdy.

Godziny popołudniowo-wieczorne.