Projektowanie systemów monitoringu

Dobór infrastruktury i odpowiednich urządzeń do potrzeb i wymagań klienta. Kwota ta nie wchodzi do innych pozycji.

Montaż instalacji

Cena dotyczy 1 punktu, zawiera montaż kamery, okablowania, zasilania, konfigurację rejestratora, routera i dostępu z internetu. Czyli wszystko, co pozwoli na rejestrowanie obrazu i podgląd lokalny lub zdalny. Wraz z dojazdem na terenie Gdyni . Nie zawiera materiałów.

Konfiguracja systemów

Ingerencja w dotychczasowe ustawienia rejestratora lub kamery wraz z dojazdem na terenie Gdyni.

Dostęp przez internet

Dodanie do funkcjonującej instalacji możliwości podglądu przez internet.